Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bortfald af opholdstilladelse til en udlænding 
27-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2011 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 1. juli 2011. Udlændingen havde opholdt sig i Danmark hos sine forældre i 9 år og var som 12-årig af forældrene blevet sendt til Nigeria. Da udlændingen efter lidt over 4 års ophold i Nigeria vendte tilbage til Danmark, meddelte Udlændingeservice, at opholdstilladelsen var bortfaldet efter udlændingelovens § 17, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, (nu stk. 3) som følge af udlandsopholdet i mere end 12 på hinanden følgende måneder. Udlændingeservices afgørelse blev efterfølgende stadfæstet af Integrationsministeriet, og denne afgørelse blev opretholdt af både by- og landsret.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under J. nr. 2011-22-0298.
Til top Sidst opdateret: 27-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk