Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bevis for afbrydelse af forældelsesfrist i DL 5-14-4 ved påmindelse fremsendt med almindeligt brev 
24-08-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. juli 2012 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. december 2011 i en fogedsag om udlæg på baggrund af en dom afsagt i 1998. I fogedretten påstod skyldner, at han ikke havde modtaget påmindelser, herunder kreditors brev af 28. juli 2005, som kreditor havde fremlagt. Fogedretten fandt under henvisning til, at brevet er sendt til den adresse, skyldneren stod registreret ved i folkeregisteret, at kreditor havde løftet bevisbyrden for, at brevet var kommet frem til skyldner. Fogedretten fandt derimod ikke, at brevet opfyldte sådanne minimumskrav, at det var muligt for skylder med tilstrækkelig sikkerhed at identificere, hvilket krav der var tale om, hvorfor forældelsesfristen ikke var afbrudt ved dette brev. I landsretten fremlagde kreditor en skrivelse til skyldneren af 4. juli 2005. Vestre Landsret lagde til grund, at det kunne anses for bevist, at brevet af 28. juli 2005 var kommet frem til skyldner, hvorfor også brevet af 4. juli 2005 var kommet frem. Landsretten fandt at de to breve sammen gav tilstrækkelige oplysninger om kravet og ændrede herefter fogedrettens kendelse således, at udlægsforretningen fremmedes.
Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2012-22-0318. Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 4. april 2012 meddelte tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets kendelse af 23. januar 2012, og at Procesbevillingsnævnet den 20. marts 2012 meddelte tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets kendelser af 8. december 2011 i tre fogedsager, der også handlede om bevis for afbrydelse af forældelsesfristen i DL 5-14-4 ved påmindelse fremsendt med almindeligt brev. Disse sager – behandlet under henholdsvis j.nr. 2012-22-0148, 2012-22-0066 og 2012-22-0067 – er også omtalt på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.
Til top Sidst opdateret: 24-08-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk