Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bevis for afbrydelse af forældelsesfristen i DL 5-14-4 ved påmindelse fremsendt med almindeligt brev 
21-03-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2012 meddelt en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. december 2011 i to fogedsager om udlæg på baggrund af tre gældsbreve fra henholdsvis 1984, 1985 og 1986 samt et retsforlig fra 1988. Kreditor påstod fogedsagerne fremmet under henvisning til, at forældelsesfristen vedrørende alle fire krav var afbrudt ved fremsendelse af påmindelser til skyldner ved almindeligt brev, som var sket 2 gange i 1995 samt en gang i henholdsvis 2006, 2007 og 2010. Skyldner påstod sagerne nægtet fremme under henvisning til, at forældelsen ikke var afbrudt, og forklarede, at han ikke havde modtaget påmindelserne fra 1995, 2006 og 2007, men at han først hørte fra kreditor ved brevet afsendt i 2010. Fogedretten nægtede at fremme fogedsagen under henvisning til, at kreditor ikke havde godtgjort, at de øvrige breve var kommet frem til skyldner. Østre Landsret udtalte, at forældelse efter DL 5-14-4 afbrydes ved enhver henvendelse fra kreditor til skyldner, og at det er kreditor, der har bevisbyrden for, at skyldner har modtaget påmindelsen. Afgivelse til almindelig brevforsendelse kan ikke i sig selv udgøre bevis herfor, og da skyldner har benægtet at have modtaget påmindelserne fra 1995, 2006 og 2007, kan forældelsen efter DL 5-14-4 ikke anses for afbrudt, hvorfor sagerne med rette er nægtet fremme. Landsretten stadfæstede derfor fogedrettens kendelse.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2012-22-0066 og 2012-22-0067.
Til top Sidst opdateret: 21-03-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk