Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bevilling i færdselsstraffesag om overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid. 
30-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. december 2013 meddelt en lastbilchauffør samt dennes vognmandsfirma tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2013.
Chaufføren havde i forbindelse med sit arbejde undladt at holde et dagligt regulært hvil og overtrådte derved køre- og hviletidsbestemmelserne. Spørgsmålet var, om overskridelsen af reglerne var sket med mere end 30 pct., således at der skulle ske betinget frakendelse af førerretten. Dette beroede på, om der ved beregningen af omfanget af overskridelsen skulle tages hensyn til den såkaldte ”færgeregel”, hvorefter en regulær daglig hviletid, som holdes mens føreren ledsager lastbilen om bord på en færge, højst må afbrydes 2 gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. Landsrettens flertal fandt, at anvendelsen af færgereglen forudsætter, at reglerne om regulær daglig hviletid er overholdt. Da disse regler i det foreliggende tilfælde ikke var overholdt, kunne færgereglen ikke anvendes i forbindelse med opgørelsen af den skete overskridelse. Overskridelsen blev herefter opgjort til 47 pct. med den følge, at der skete betinget frakendelse af førerretten.

Sagen blev behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2013-25-0144.
Til top Sidst opdateret: 30-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk