Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Betydningen af tredjemandspant for kreditors fordring for spørgsmålet om stemmeret i forbindelse med vedtagelsen af et rekonstruktionsforslag 
15-02-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2016 meddelt en kreditor begrænset tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Østre Landsret den 10. december 2015.

En skyldner havde via forskellige selskabskonstruktioner foretaget investeringer i ejendomme beliggende i Danmark og Tyskland, men kunne grundet likviditetsvanskeligheder ikke opretholde det kapitalindskud i selskaberne, som bankerne krævede. Skyldneren blev derfor taget under personlig rekonstruktion ved skifteretten.

Under behandlingen af rekonstruktionsforslaget blev det for skifteretten oplyst, at en række af kreditorernes krav var sikret ved tredjemandspant.

Kreditorerne havde stemmeret

Skifteretten tog ikke stilling til, om det forhold at flere kreditorer var sikret ved tredjemandspant medførte bortfald af kreditorernes stemmeret, og rekonstruktionsforslaget blev herefter vedtaget med støtte fra de kreditorer, hvis krav var sikret ved tredjemandspant.

En af kreditorerne, som havde stemt i mod vedtagelsen af rekonstruktionsforslaget i skifteretten, kærede sagen til Østre Landsret, som fandt, at de kreditorer, hvis krav var sikret ved tredjemandspant, ikke var omfattet af konkurslovens § 10 a, stk. 2 eller 3, hvorfor kreditorerne i medfør af konkurslovens § 13 d, stk. 4, havde stemmeret for det fulde beløb af deres krav.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0682.

Til top Sidst opdateret: 15-02-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk