Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Betydningen af et nedslag i ejendomsværdien i forhold til grundværdien. 
14-04-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2014 meddelt Skatteministeriet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. november 2013 i en sag om ansættelse af grundværdien for et sommerhus.
Ejendomsværdien for det pågældende sommerhus var først blevet ansat med udgangspunkt i forskellige formler, som SKAT standardmæssigt anvender hertil. Herefter var fratrukket 250.000 kr. under henvisning til, at handelspriserne i lokalområdet var lavere, end standardberegningen gav udtryk for. Der var sket et tilsvarende nedslag i ejendomsværdierne for alle ejendommene i det pågældende lokalområde. SKAT havde ikke foretaget et nedslag i ansættelsen af grundværdien.
Landsretten fandt, at nedslaget i ejendomsværdien ikke kunne tilskrives individuelle forhold. Under henvisning til, at der efter de skatteretlige vejledninger i almindelighed er en sammenhæng mellem grundværdi og ejendomsværdi, burde nedslaget i ejendomsværdien ifølge landsretten have givet anledning til overvejelser om, hvorvidt også grundværdien var lavere end forudsat. Da det ikke fremgik, at SKAT havde foretaget sådanne overvejelser, og da det herefter ikke kunne udelukkes, at ansættelsen af grundværdien byggede på et forkert grundlag, havde landsretten hjemvist sagen til fornyet skøn hos SKAT.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-22-0025.
Til top Sidst opdateret: 14-04-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk