Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Betingelserne for at anse et dokument som et gyldigt nødtestamente 
04-07-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. juli 2014 meddelt nogle legale arvinger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. april 2014 vedrørende betingelserne for at anse et dokument for at være et gyldigt nødtestamente.
Dagen inden testator afgik ved døden, dikterede han, mens han var indlagt på hospital, et dokument til en nær bekendt, hvoraf fremgik, hvorledes hans formue skulle fordeles. Det var testators hensigt, at dokumentet skulle overbringes til en advokat, som han i øvrigt havde troet ville komme til hospitalet den pågældende dag med henblik på oprettelse af testamente.
Landsretten fandt, at der forelå et gyldigt nødtestamente, idet landsretten fandt det bevist, at testator var klar over, at han snart skulle dø, og at han – idet advokaten ikke kunne komme til stede den pågældende dag – ved testamentsoprettelsen på grund af sygdom havde været forhindret i at oprette et sædvanligt testamente i form af et notar- eller vidnetestamente, jf. arvelovens § 63 og § 64. Landsretten bemærkede, at retten i den forbindelse havde henset til, at det ikke kunne antages, at testator havde kendskab til det nærmere indhold af de pågældende bestemmelser.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0289.
Til top Sidst opdateret: 04-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk