Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beslaglæggelse af midler på konti tilhørende en forening, der er mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 114 b 
 

 

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2008 meddelt en forening tilladelse til kære til Højesteret. Foreningen var mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 114 b om finansiering af terror og var opført på den amerikanske terrorliste. Foreningen havde fået beslaglagt indeståender på og rettigheder over foreningens konti, idet både by- og landsretten fandt, at betingelserne i retsplejelovens § 802, stk. 1, for at foretage beslaglæggelse var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-25-0139.

Til top Sidst opdateret: 02-07-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk