Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beslaglæggelse af en leaset lastbil 
13-12-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2018 meddelt en leasinggiver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. april 2018.
Leasinggiveren havde leaset en lastbil ud til et vognmandsfirma indregistreret i udlandet. På et tidspunkt sigtede politiet førerren af lastbilen for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. Da vognmandsfirmaet samtidig ikke ønskede at stille sikkerhed for bøderne, blev lastbilen tilbageholdt af politiet i medfør af færdselslovens § 120, stk. 1. Leasinggiveren protesterede mod tilbageholdelsen, og sagen blev herefter indbragt for byretten.

Byretten godkendte tilbageholdelsen

Byretten godkendte tilbageholdelsen og bestemte, at tilbageholdelsen kunne opretholdes, idet der ikke var stillet sikkerhed for betaling af bøde og sagsomkostninger, og den omstændighed, at leasinggiver ikke var mistænkt i sagen, kunne ikke føre til, at der ikke kunne ske tilbageholdelse for bødekravet.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse og tilføjede, at det følger forudsætningsvis af færdselslovens § 120, stk. 2, sidste punktum, at tilbageholdelse efter stk. 1 kan ske, selvom køretøjet ejes af andre end føreren.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0136.
Til top Sidst opdateret: 13-12-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk