Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beskikkelse af samme forsvarer for flere polititjenestemænd under straffesager mod politipersonale. 
10-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. september 2014 meddelt tre polititjenestemænd tilladelse til kære til Højesteret af kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. juni 2014 under tre sager omfattet af retsplejelovens kapitel 93 c om straffesager mod politipersonale. Alle tre sager drejer sig om, hvorvidt den samme advokat kan beskikkes som forsvarer for flere polititjenestemænd mod hvem, der i samme sag er indgivet anmeldelse til den Uafhængige Politiklagemyndighed om strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten. Efter retsplejelovens § 734, stk. 2, kan forsvaret, når flere personer er sigtede under samme sag, kun udføres af den samme person, når de sigtedes interesser under sagen ikke er modstridende. Både by- og landsret fandt, at bestemmelsen finder anvendelse i sager efter retsplejelovens kapitel 93 c, også i tilfælde, hvor sigtelse ikke er rejst. By- og landsret fandt endvidere i alle tre sager, at der på grund af risiko for interessekonflikter var grundlag for at afslå beskikkelse af den samme forsvarer for de pågældende polititjenestemænd.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0244, 2014-25-0245 og 2014-25-0246.
Til top Sidst opdateret: 10-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk