Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beskikkelse af samme bisidder for flere personer efter undersøgelseskommissionsloven 
19-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2016 meddelt en embedsmand og en tidligere minister tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. juli 2016.

Sagen drejede sig om, hvorvidt flere personer, der bliver undersøgt i forbindelse med en af Justitsministeriet nedsat undersøgelseskommission, kan få beskikket den samme advokat som bisidder efter undersøgelseskommissionsloven. Kommissionen og Østre Landsret fandt, at beskikkelse som bisidder efter undersøgelseskommissionsloven kan nægtes på grund af de hensyn, der er anført i retsplejelovens § 734, stk. 2, hvorefter forsvaret, når flere personer er sigtede under samme sag, kan kun udføres af den samme person, når de sigtedes interesser under sagen ikke er modstridende. Kommissionen og Østre Landsret fandt endvidere, at der på grund af risiko for interessekonflikter var grundlag for at afslå beskikkelse af den samme bisidder for de pågældende undersøgte personer.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0431.

 

Til top Sidst opdateret: 19-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk