Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beskikkelse af flere forsvarere fra samme advokatkontor for flere politiassistenter 
02-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 29. februar 2016 meddelt en politiassistent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. december 2015 under en straffesag mod politiassistenten og en kollega.
Sagen drejede sig om to politiassistenter, der i forbindelse med en politiforretning havde anvendt peberspray mod en beboer på et bo- og dagtilbud. Der blev efterfølgende klaget over politiets magtanvendelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Den Uafhængige politiklagemyndighed indledte efterforskning i sagen. Det fremgik bl.a. af den ene politiassistents indberetning om hændelsen, at det var ham, der havde anvendt peberspray. Dette stemte med forklaringerne afgivet over for Den Uafhængige Politiklagemyndighed af den anden politiassistent samt to medarbejdere fra bo- og dagtilbuddet. Der udestod fortsat noget efterforskning i sagen, idet bl.a. den politiassistent, der havde anvendt pebersprayen, endnu ikke havde afgivet forklaring over for Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Byretten og landsretten afslog beskikkelse af advokater fra samme advokatkontor som forsvarere for de to politiassistenter

Under efterforskningen afslog by- og landsretten at beskikke advokater fra samme advokatkontor for de pågældende politiassistenter.

Landsretten begrundede afgørelsen med, at den konkrete sag angik vold og klage over kritisabel adfærd indgivet mod to politiassistenter, der var knyttet til samme tjenestested, og som ikke havde afgivet fuldstændige forklaringer om deres rolle i hændelsesforløbet. Uanset indholdet af de optagne vidneforklaringer, fandt landsretten herefter ikke, at sagens konkrete omstændigheder i øvrigt understøttede, at de to politiassistenter ikke havde modstridende interesser.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0334.
Til top Sidst opdateret: 02-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk