Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besiddelse af skydevåben på bopælen 
15-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. februar 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. december 2010. Domfældte blev i landsretten idømt fængsel i 1 år for blandt andet besiddelse af en halvautomatisk pistol med tilhørende magasiner isat patroner, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Våbnet og ammunitionen blev opbevaret umiddelbart tilgængeligt i en plasticpose i et klædeskab i domfældtes uaflåste værelse i en lejlighed, hvor der tillige boede andre personer. I lejligheden fandtes ved en ransagning desuden mange dyre designermøbler, B&O-udstyr, narkotika mv.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0280.
Til top Sidst opdateret: 15-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk