Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beregning af ansættelsesanciennitet i forbindelse med en skolelærers ansættelse på en anden skole i samme kommune 
10-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2013 meddelt en skolelærer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. november 2012. Sagen drejede sig om, hvorvidt læreren var berettiget til 6 måneders løn i forbindelse med sin afskedigelse.
Læreren, der havde været ansat på en kommunal skole, havde efter egen ansøgning skiftet ansættelsessted til en anden skole i samme kommune. I den forbindelse blev der i det nye ansættelsesbrev fastsat en prøvetid på 3 måneder. Da læreren blev afskediget inden for 3 måneder efter at være startet på den nye skole, ville kommunen under henvisning til vilkåret om prøvetid ikke udbetale fratrædelsesgodtgørelse. Læreren gjorde heroverfor gældende, at der havde været tale om uafbrudt beskæftigelse i samme virksomhed. Hendes ansættelse på den første skole skulle derfor efter hendes opfattelse indgå i beregningen af hendes ansættelsesanciennitet, hvorefter vilkåret om prøvetid ikke kunne opretholdes.
Landsretten var kommet frem til, at kommunen havde været berettiget til at indsætte bestemmelsen om prøvetid, og havde på den baggrund frifundet kommunen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0018
Til top Sidst opdateret: 10-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk