Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Berammelse af en straffeankesag med 14 tiltalte på dage, hvor 4 af de tiltaltes forsvarere ikke kunne møde 
03-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2011 meddelt 4 tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2. december 2010 i en omfattende straffeankesag om røveri med 14 tiltalte. Der var på et retsmøde den 8. november 2010 blevet afsat en række retsdage til foretagelse af hovedforhandling i sagen med begyndelse den 2. september 2011. Den 2. december 2010 blev spørgsmålet om berammelse af hovedforhandling i sagen behandlet på ny, og landsretten berammede straffesagen til hovedforhandling i perioden 3. maj 2011 til 20. december 2011, herunder på dage, hvor 4 af de tiltaltes forsvarere var forhindret i at møde. Der var ikke i forbindelse med landsrettens kendelse sket tilbagekaldelse af beskikkelsen af de pågældende forsvarere.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0288.
Til top Sidst opdateret: 03-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk