Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling til spørgsmålet om udvisning i to sager om ubetinget udvisning af to EU-borgere fra Kroatien. Den ene tiltalte er født og har haft den overvejende del af sin opvækst i Danmark, og den anden tiltalte er kommet hertil som 14-15 årig. 
04-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. december 2014 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. juni 2014. Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålet om udvisning. De tiltalte blev i byretten og landsretten fundet skyldige navnlig for forsøg på hjemmerøveri. I landsretten var straffen for begge blevet udmålt som en tillægsstraf for den ene tiltalte til fængsel i 5 år og for den anden tiltalte 4 år, 11 måneder og 20 dage. Begge de tiltalte var forstraffet og havde afsonet fængselsdomme i henholdsvis 22 og 20 år, uden at være blevet udvist, hverken betinget eller ubetinget. Både byretten og landsretten (dissens) fandt grundlag for at udvise de tiltalte ubetinget med indrejseforbud for bestandigt. Landsrettens flertal henviste navnlig til de tiltaltes vedvarende kriminalitet, den alvorlige karakter af den nu pådømte kriminalitet, og at de tiltalte ikke fandtes at være integreret i det danske samfund. Landsretten bemærkede endvidere, at de tiltaltes adfærd fandtes at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte en grundlæggende samfundsinteresse, og at udvisning fandtes bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, jf. Rådsdirektiv 2004/38/EF art. 28, stk. 3. Mindretallet i byretten og landsretten henviste navnlig til, at ubetinget udvisning af de tiltalte var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, da de tiltalte havde boet det meste af deres liv i Danmark, ligesom den ene tiltalte manglede tilknytning til Kroatien, og den anden tiltalte alene havde ringe tilknytning dertil.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2014-25-0226 og 2014-25-0242.
Til top Sidst opdateret: 04-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk