Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling til spørgsmålet om frakendelse af dansk indfødsret samt udvisning i en terrorsag 
24-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2015 i en sag om overtrædelse af blandt andet straffelovens § 114 e. Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålene om frakendelse af dansk indfødsret og om udvisning.

Tiltalte blev i byretten og landsretten idømt 4 års fængsel for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 114 e ved at have distribueret eller forsøgt at distribuere materiale, som var med til at fremme eller kunne have fremmet virksomheden for terrorgrupper, blandt andet på Facebook.

Byretten tog ikke anklagemyndighedens påstand om, at tiltalte, der tillige har marokkansk statsborgerskab, skulle frakendes sin danske indfødsret i medfør af indfødsretslovens § 8 B samt udvises med indrejseforbud gældende for bestandig i medfør af udlændingelovens § 22, nr. 6, til følge.

Landsrettens flertal frakendte imidlertid tiltalte sin danske indfødsret og udviste tiltalte med indrejseforbud gældende for bestandig.

Vedrørende frakendelse af indfødsretten henviste landsrettens flertal blandt andet til grovheden af den begåede kriminalitet sammenholdt med, at tiltalte i 2007 var dømt for helt tilsvarende kriminalitet, at tiltalte fortsat havde tilknytning til Marokko, blandt andet idet han havde søskende i landet, og at tiltalte, uanset at han havde opholdt sig i Danmark siden 1984, var ringe integreret i det danske samfund, idet han på intet tidspunkt havde opnået en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og idet hans danskkundskaber var begrænsede.

Vedrørende spørgsmålet om udvisning henviste landsrettens flertal blandt andet til, at udvisning, efter den afvejning, flertallet havde foretaget i relation til spørgsmålet om frakendelse af tiltaltes danske indfødsret af på den ene side arten og grovheden af den begåede kriminalitet og på den anden side tiltaltes tilknytning til henholdsvis Danmark og Marokko, ikke kunne anses for stridende imod artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-25-0191.
Til top Sidst opdateret: 24-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk