Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling til spørgsmålet om, hvornår tidspunktet for førerretsfrakendelse skal regnes fra i sag om spirituskørsel 
25-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. marts 2015 meddelt tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 27. oktober 2014. Tiltalte var blevet sigtet for spirituskørsel, og politiet orienterede ham i den forbindelse telefonisk om, at hans førerret var blevet inddraget administrativt. Få dage efter denne meddelelse traf politiet dog afgørelse om, at tiltaltes førerret alligevel ikke skulle inddrages administrativt. For at orientere tiltalte herom, lagde politiet en besked på tiltaltes telefonsvarer om, at han skulle kontakte dem, men tiltalte reagerede aldrig, og politiet foretog sig ikke yderligere i sagen. Dette skete ca. 1¼ år inden landsrettens dom.  Tiltalte blev ved byretten og landsretten kendt skyldig i spirituskørsel og fik frakendt førerretten i 3 år fra endelig dom efter færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128. Anketilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålet om, hvornår tidspunktet for førerretsfrakendelsen skal regnes fra.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0349.

Til top Sidst opdateret: 25-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk