Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i sag om udvisning for at bistå en syrisk veninde med ulovligt at indrejse i Danmark 
02-07-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en tiltalt begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. februar 2019.
Den tiltalte var fra Syrien, og hun havde haft lovligt ophold i Danmark i 1 år og 8 måneder, da hun sammen med sin daværende kæreste og en anden medtiltalt kørte til Tyskland for at hente en syrisk veninde til Danmark. Veninden var asylansøger i Tyskland, og hun ønskede ifølge den tiltalte at komme til Danmark i et par dage for at besøge sin mor. Politiet stoppede bilen ved den dansk/tyske grænseovergang, hvor veninden ved brug af et sygesikringskort blev udpeget som værende den tiltaltes kærestes søster.

Den tiltalte, der ikke var tidligere straffet, var 17 år gammel på gerningstidspunktet. Hun flygtede sammen med sin mor og bror fra Syrien, da hun var 11 år gammel, hvorefter hun indrejste i Danmark som 14-årig. Den tiltalte blev efterfølgende meldt forsvundet, indtil hun den 8. juli 2016 blev meldt genopdukket, hvorefter hun fik opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Den tiltalte var gravid i syvende måned på gerningstidspunktet, og hun har nu en datter på 1 år. Den tiltalte, der bor sammen med sin mor, har ikke familie i Syrien ud over sin far, som hun ikke har kontakt til, idet han har slået hånden af hende.

Byretten idømte den tiltalte 30 dages fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år

Byretten idømte den tiltalte 30 dages fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1. Byretten lagde vægt på den tiltaltes korte ophold i Danmark, hendes manglende tilknytning til Danmark, at hun har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, at hun lever af overførselsindkomst, og at hun har en stærkere sprogmæssig, kulturel og uddannelsesmæssig tilknytning til hjemlandet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt, at straffen var passende udmålt og tiltrådte udvisningen af den tiltalte med indrejseforbud i 6 år under henvisning til de af byretten anførte grunde.

Procesbevillingsnævnets tilladelse er begrænset til at angå spørgsmålet om udvisning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0086.
Til top Sidst opdateret: 02-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk