Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i sag om bl.a. sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger 
16-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har 15. maj 2013 meddelt 11 irakere tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets beslutninger af henholdsvis 8. juni 2012, 10. august 2012 og 7. januar 2013 i 4 sager, som de 11 irakere tilsammen har anlagt mod Forsvarsministeriet i anledning af de danske styrkers adfærd i forbindelse med en operation under Irak-krigen. Sagerne vedrørte sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger samt udskillelse af spørgsmål til forlods behandling. Landsretten havde vedrørende sikkerhedsstillelsen besluttet, at irakerne skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger med hver 40.000 kr. i medfør af retsplejelovens § 321, stk. 1. Bevillingen blev begrænset, således at den alene omfatter spørgsmålet om sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger.

Sagerne blev behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2013-22-0050, 2013-22-0051, 2013-22-0052 og 2013-22-0150.
Til top Sidst opdateret: 16-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk