Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i sag om bl.a. anvendelse af forældelsesloven § 21, stk. 4 
13-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har 12. juni 2013 i to sager meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. december 2012.
Sagerne vedrørte en problematik om forældelse af et produktansvarskrav, som var udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens § 253. Sagerne indeholdt bl.a. et spørgsmål om, hvorvidt skadelidte kunne påberåbe sig forældelseslovens § 21, stk. 4, når skadelidte havde været til stede under en tidligere udenretlig skønsforretning mellem de påståede produktansvarlige og skadelidtes forsikringsselskaber, uden på dette tidspunkt at have haft partsstatus. Bevillingen blev begrænset, således at den alene omfatter spørgsmålet om anvendelse af forældelseslovens § 21, stk. 4, i sagen.

Sagerne blev behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2013-22-0081 og 2013-22-0082.
Til top Sidst opdateret: 13-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk