Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i en sag vedrørende fordringshaveres stemmeret ved kuratorvalg 
08-05-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har 2. maj 2014 meddelt en fordringshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. februar 2014 i en konkursretlig sag. For skifteretten havde der været tvist om kurators habilitet og opgørelsen af de stemmeberettigede fordringer, herunder om nogle af fordringerne var delvist dækket ved tredjemandspant, og om der ved opgørelsen efter konkurslovens § 120, stk. 2, skulle tages hensyn hertil. Skifteretten fandt, at kurator ikke var inhabil, og at fordringerne alene havde stemmeret for den usikrede del. Fordringshaveren indbragte skifterettens afgørelse for landsretten, der stadfæstede skifterettens kendelse om kurators habilitet og afviste kæremålet om opgørelsen af fordringshavernes stemmeret. Vedrørende afvisningen henviste landsretten til, at efter konkurslovens § 249 kunne skifterettens afgørelse efter konkurslovens § 120 ikke indbringes for højere ret. Bevillingen blev begrænset, således at den alene omfatter den del af landsrettens kendelse, der vedrører afvisning af kæremålet om fordringshavernes stemmeret.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-22-0069.
Til top Sidst opdateret: 08-05-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk