Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i en sag om udvisning med indrejseforbud i 6 eller 12 år. 
16-03-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2012 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. juni 2011. I byretten blev den tiltalte udlænding, der var bosiddende i Tyskland, idømt ubetinget fængsel i 1 år og  6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 191 (narkotika) og udvist af Danmark, jf. udlændingelovens § 24, med et indrejseforbud i 12 år, jf.
udlændingelovens § 32, stk. 2, nr. 3. Ved Østre Landsrets dom af 30. juni 2011 blev byrettens dom ændret sådan, at fuldbyrdelsen af 1 år af straffen blev udsat og ville bortfalde efter forløbet af en prøvetid på 2 år på betingelse af, at hun ikke begik strafbart forhold i prøvetiden. I øvrigt blev byrettens dom stadfæstet, så vidt den var anket. Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålet om indrejseforbuddets længde.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0015.
Til top Sidst opdateret: 16-03-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk