Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i en sag om fastsættelse af et forsikringsselskabs regreskrav 
31-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. maj 2011 meddelt en underentreprenør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. februar 2011 vedrørende erstatning for en brandskade. Bevillingen er begrænset til fastsættelsen af erstatningens størrelse til den del af sagen mod skadelidtes forsikringsselskab. Underentreprenøren blev i landsretten dømt til at betale skadelidtes forsikringsselskab erstatning, mens hovedentreprenøren blev frifundet. Landsretten udtalte blandt andet, at et forsikringsselskab som udgangspunkt ikke udbetaler større erstatning til skadelidte/forsikringstageren, end hvad der er krav på efter forsikringsbetingelserne, og tabets størrelse, som for mange posters vedkommen ikke kan beregnes præcist, fastsættes efter forhandling mellem parter med modstridende interesser under medvirken af særligt sagkyndige. Landsretten fandt dog i modsætning til byretten, at forsikringstagerens udgift til revisor til beregning af driftstab som følge af brandskaden kunne medtages i skadelidtes forsikringsselskabs regreskrav.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0127.
Til top Sidst opdateret: 31-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk