Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i en sag om betinget/ubetinget udvisning 
07-02-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. februar 2012 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. oktober 2011. Ved dommen blev den tiltalte - en irakisk statsborger, der opholdt sig ulovligt i Danmark, og som havde indledt et forhold til en herboende EU-borger med hvem, han nu havde fået et barn - idømt 50 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens § 172, jf. § 171 (dokumentfalsk), og udlændingelovens § 59, stk. 1, nr. 2, og udvist betinget, jf. udlændingelovens § 24 b, stk. 1 og 2 (dissens). Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålet om udvisning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0259.
Til top Sidst opdateret: 07-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk