Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i en sag om arrest for skattekrav i en endnu ikke udbetalt udlodning fra en fond 
18-05-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. maj 2012 meddelt SKAT tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. marts 2012 i en sag, hvor fogedretten havde foretaget og efterfølgende opretholdt arrest i en skatteyders aktiver i form af indeståendet på en bankkonto, en fast ejendom og et krav over for en fond på udbetaling af en udlodning af et millionbeløb. Østre Landsret opretholdt arresten i bankindeståendet og den faste ejendom. Derimod ophævede landsretten med dissens arresten vedrørende det udloddede men endnu ikke udbetalte beløb fra fonden, jf. retsplejelovens § 631, stk. 2, med den begrundelse, at udlodningen i henhold til fundatsen for fonden ikke kunne ske til andre end skatteyderen personligt eller dennes efterkommere. Som følge heraf var beløbet udlægsfritaget, jf. retsplejelovens § 512, stk. 1. Bevillingen er begrænset til spørgsmålet om arrest i udlodningen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0192.
Til top Sidst opdateret: 18-05-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk