Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i en sag, hvor landsretten havde udeladt angivelse af forrentning i domskonklusionen 
24-01-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. januar 2012 meddelt et arkitektfirma tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. oktober 2011 vedrørende betaling for udført arkitektarbejde. Bevillingen er begrænset til spørgsmålet om forrentning af kravet. Landsretten fandt, at arkitektfirmaet havde ret til en del af den omhandlede betaling. Domskonklusionen omtalte imidlertid ikke forrentning af kravet. Landsretten oplyste efterfølgende arkitektfirmaet, at det ikke kunne berigtiges af landsretten, at det fejlagtigt ikke i dommens konklusion udtrykkeligt var nævnt, at domsbeløbet – som påstået – skulle forrentes med sædvanlig procesrente.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0525.
Til top Sidst opdateret: 24-01-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk