Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i bødesag om overtrædelse af reglerne om køre-og hviletid 
31-12-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har 28. december 2012 meddelt en lastbilchauffør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. oktober 2012.

Chaufføren havde i forbindelse med sit arbejde overtrådt en række køre- og hviletidsbestemmelser på forskellige dage i 2010. For så vidt angik ét af disse forhold var chaufføren blevet tiltalt og idømt bødestraf for en overtrædelse, der ifølge Rigsadvokaten efter gældende administrativ tiltalepraksis ikke skulle have været rejst tiltale for.

Procesbevillingsnævnet meddelte på denne baggrund begrænset anketilladelse til Højesteret.

Sagen blev behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2012-25-0281.
Til top Sidst opdateret: 31-12-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk