Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Banks erstatningsansvar i forbindelse med indløsning af check m.v. 
15-05-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. maj 2009 meddelt en bank tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 7. januar 2009. Østre Landsret fandt, at banken havde handlet ansvarspådragende ved at have indløst fire bankchecks, som ikke indeholdt en sammenhængende række af endossementer. Desuden fandt landsretten, at banken ikke kunne kræve tabet godtgjort af den person, som havde endosseret checkene til banken. 

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0753 og j.nr. 2009-22-0754.
 
Til top Sidst opdateret: 15-05-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk