Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Appelbegrænsningsreglen i retsplejelovens § 902, stk. 2, nr. 4 
08-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2012 meddelt to domfældte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. august 2012 i en straffeankesag. De domfældte var begge i byretten idømt 10 dagbøder á 500 kr. for overtrædelse af straffelovens § 267, ligesom det i byretsdommen var bestemt, at de domfældte skulle betale tortgodtgørelse, og at en række sigtelser blev kendt ubeføjede, jf. straffelovens § 273, stk. 1. Østre Landsret afviste ved kendelsen de domfældtes anke, idet betingelserne i retsplejelovens § 902, stk. 2, for at anke dommen (uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 903, stk. 1) ikke fandtes opfyldt, da de domfældte ikke var idømt mere end 20 dagbøder, og da bemærkningen i domskonklusionen om, at ærefornærmende sigtelser er ubeføjede, samt den fastsatte tortgodtgørelse ikke er offentligretlige retsfølger.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0227.
Til top Sidst opdateret: 08-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk