Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anvendelse af retsplejelovens § 389 a i konkurssager 
02-12-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt to fordringshavere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. september 2019.
Under behandlingen af en konkursbegæring traf skifteretten beslutning om at udpege den advokat, som rekvirenten pegede på, som kurator. De to fordringshavere ønskede imidlertid en anden advokat som kurator og kærede derfor skifterettens beslutning til retsbogen.

Landsretten afviste kæremålet

Under henvisning til at kære i konkurssager i medfør af konkurslovens § 255 sker efter retsplejelovens regler, og under henvisning til Højesterets kendelser af 27. juli 2016 og 11. april 2019 optrykt som henholdsvis UfR 2016.3602 H og UfR 2019.1993 H fandt landsretten, at kære af skifterettens beslutning krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse. Da en sådan tilladelse ikke forelå, afviste landsretten kæremålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0445.
Til top Sidst opdateret: 02-12-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk