Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ansvarsfordelingen mellem forsikringsselskaber ved harmonikasammenstød 
02-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 1. marts 2018 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt Østre Landsret den 24. november 2017.

I november 2015 skete der på den fynske motorvej et færdselsuheld, der involverede tre biler. I den forreste bil, der holdt stille, kom føreren og passageren i bilen til skade. Den midterste bil var forsikret hos ansøger, mens den bagerste bil var forsikret hos et andet forsikringsselskab.

Der var mellem de to forsikringsselskaber uenighed om, hvorvidt den midterste bil påkørte den forreste bil én eller to gange. Der var som følge heraf endvidere uenighed om, hvorvidt forsikringsselskabet for den bagerste bil skulle betale det fulde erstatningsbeløb, eller om der skulle ske en ligedeling mellem ansøger og forsikringsselskabet for den bagerste bil.

Byretten frifandt forsikringsselskabet for den bagerste bil

Ansøger anlagde sag mod forsikringsselskabet for den bagerste bil med påstand om, at forsikringsselskabet skulle anerkende det fulde erstatningsansvar for de personskader, som personerne i den forreste bil var blevet påført. Byretten frifandt forsikringsselskabet for den bagerste bil med henvisning til, at der ikke var blevet fremlagt oplysninger, som gav retten det fornødne sikre grundlag for at fastslå, om den midterste bil havde ramt den forreste bil én eller to gange.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Ansøger ankede sagen til landsretten, der stadfæstede byrettens dom. Landsretten udtalte, at udgangspunktet er, at der skulle ske en ligedeling af erstatningsansvaret mellem de to forsikringsselskaber, hvorfor ansøger havde bevisbyrden for, at dette udgangspunkt skulle fraviges. Landsrettens flertal fandt, at ansøger ikke havde løftet bevisbyrden for, at der alene var sket én påkørsel af den forreste bil.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0592.

 

Til top Sidst opdateret: 02-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk