Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ansættelsesretlig sag om overtrædelse af ligebehandlingsloven ved afskedigelse af en kvindelig arbejdstager under barselsorlov. 
12-05-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. maj 2010 meddelt Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar for en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret som 2. instans den 9. februar 2010. I sagen var den kvindelige arbejdstager blevet afskediget af en kommune, mens hun var på barselsorlov. Som begrundelse for afskedigelsen havde kommunen henvist til, at kvindens arbejdsopgaver som salgskonsulent hos kommunen var bortfaldet, idet samarbejdet mellem de 5 kommunale jobcentre, der betalte hendes løn, var ophørt som en konsekvens af kommunalreformen. Landsretten (dissens) fandt på baggrund af sagens oplysninger, at kommunen havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditet eller afvikling af barselsorlov, jf. ligebehandlingslovens § 16, stk. 4, samt at kommunens omplaceringsbestræbelser var tilstrækkelige.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0095.
Til top Sidst opdateret: 12-05-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk