Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ansættelsesretlig sag om overtrædelse af forskelsbehandlingsloven med hensyn til alder. 
12-04-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2010 meddelt en 55-årig kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 30. november 2009. I sagen havde en kommune som begrundelse for ikke at indkalde kvinden til en ansættelsessamtale bl.a. henvist til nødvendigheden i at imødekomme et kommende generationsskifte på arbejdspladsen.  Landsretten fandt, at bemærkningen om generationsskifte kunne give anledning til at formode, at der ved indkaldelse til ansættelsessamtale blev udøvet indirekte forskelsbehandling med hensyn til alder, jf. forskelsbehandlingslovens § 2, jf. § 1, stk. 3. På baggrund af sagens oplysninger fandt landsretten det imidlertid godtgjort, at kommunen ved valg af ansøgere, der blev indkaldt til ansættelsessamtale, i særlig grad havde lagt vægt på personlige kvalifikationer, som kvinden ikke havde. Landsretten fandt derfor, at kommunen havde godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, jf. forskelsbehandlingslovens § 7 a, jf. § 2, og landsretten frifandt derfor kommunen for det rejste krav om godtgørelse.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0027
Til top Sidst opdateret: 12-04-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk