Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anketilladelse i to færdselsstraffesager om anvendelse af håndholdt mobiltelefon under kørsel 
04-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har henholdsvis den 3. marts 2016 og den 12. februar 2016 meddelt to tiltalte i færdselsstraffesager anketilladelse til landsretten.

I den første sag havde tiltalte forklaret i retten, at han alene havde betjent håndholdt mobiltelefon, mens han holdt for rødt lys. Retten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 55 a, og lagde ved vurderingen vægt på, at det var uden betydning for realisering af gerningsindholdet i bestemmelsen, at tiltalte holdt stille i et lyskryds for rødt lys.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-24-0133.

I den anden sag fandt retten, at udtrykket ”håndholdt mobiltelefon” i færdselslovens § 55 a, stk. 1, måtte forstås som manglende anvendelse af en installation til håndfri betjening af mobiltelefonen. Retten fandt derfor den tiltalte skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 55 a, da tiltalte efter sin egen forklaring, som retten lagde til grund, havde haft mobiltelefonen, som hun talte i, liggende i hætten på sin trøje under kørslen.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-24-0140.

Til top Sidst opdateret: 04-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk