Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ankemeddelelse til strafafsoner, jf. retsplejelovens § 907, stk. 1, 3. pkt. 
22-11-2012 

 

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2012 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. august 2012 i en straffeankesag. Den tiltalte var i byretten idømt 9 måneders fængsel for berigelseskriminalitet. Tiltalte ankede dommen til formildelse. Anklagemyndigheden ankede dommen til skærpelse og fremsendte kopi af ankemeddelelsen til tiltalte med almindelig post til tiltaltes adresse i et fængsel, hvor domfældte var indsat til afsoning af en tidligere dom. Ved dommen fandt landsretten med henvisning til retsplejelovens § 907, stk. 1, 3. pkt., eller denne bestemmelses analogi ikke grundlag for at afvise anklagemyndighedens ankemeddelelse. Landsretten (dissens) forhøjede straffen til fængsel i 1 år.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0236.

Til top Sidst opdateret: 22-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk