Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anke indgivet til den forkerte landsret. 
26-05-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. maj 2014 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. marts 2014.
Retten i Svendborg afsagde dom i en sag, hvor virksomheden var sagsøgt. Virksomheden ankede dommen til Vestre Landsret. Da anken imidlertid skulle have været indgivet til Østre Landsret, henviste Vestre Landsret ankesagen til Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 248, stk. 2. Vestre Landsrets henvisningskendelse blev afsagt 9 dage inden ankefristens udløb. Virksomheden indgav ikke sin ankestævning på ny til Østre Landsret. Østre Landsret modtog derfor kun ankestævningen fra Vestre Landsret. Dette skete 4 dage efter ankefristens udløb. Ved dom af 14. marts 2014 afviste Østre Landsret ankesagen i medfør af retsplejelovens § 372, stk. 2, med henvisning til, at ankestævningen var modtaget i Østre Landsret efter ankefristens udløb. Østre Landsret bemærkede herved, at landsretten ikke fandt, at der forelå omstændigheder, som undtagelsesvist gav grundlag for at meddele tilladelse til anke i medfør af retsplejelovens § 372, stk. 4, pkt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2014-22-0182 og 2014-22-0221.
Til top Sidst opdateret: 26-05-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk