Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning som følge af udeblivelse. 
15-04-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2014 meddelt 23 irakere tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets beslutning af 23. december 2013 i 5 sager, som de 23 irakere tilsammen har anlagt mod Forsvarsministeriet i anledning af de danske styrkers adfærd i forbindelse med en operation under Irak-krigen. Ved beslutningen afviste landsretten sagerne på grund af irakernes udeblivelse fra et forberedende retsmøde. Forinden retsmødet havde irakerne fået afslag på fri proces. Den advokat, som hidtil havde bistået irakerne i sagerne, fortsatte dog med at korrespondere i retssagerne, bl.a. om det forberedende retsmøde. Hverken advokaten eller irakerne mødte imidlertid op til det forberedende retsmøde. Senere samme dag anmodede advokaten landsretten om at blive beskikket som advokat for irakerne i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 3, 2. pkt. Landsretten afviste anmodningen med henvisning til, at advokatens breve op til retsmødet måtte forstås således, at advokaten fortsat repræsenterede irakerne, hvorfor der ikke var grundlag for at pålægge disse at lade sagerne udføre af en advokat, jf. retsplejelovens § 259. Herefter afviste landsretten sagerne i medfør af retsplejelovens § 360, stk. 1, jf. § 353.

Sagerne blev behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2014-22-0084, 2014-22-0085, 2014-22-0086, 2014-22-0087 og 2014-22-0088.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 15. maj 2013 i sagskompleks meddelte begrænset tilladelse til kære til Højesteret af landsrettens afgørelser om bl.a. sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger. (Procesbevillingsnævnets j.nr. 2013-22-0050, 2013-22-0051, 2013-22-0052 og 2013-22-0150) 
Til top Sidst opdateret: 15-04-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk