Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af kæremål, hvor originalt kæreskrift blev modtaget i retten pr. post den 2. hverdag efter kærefristens udløb. 
17-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2014 meddelt en arving tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2014.
Arvingen havde kæret en kendelse i en dødsboskiftesag til Østre Landsret. Kærefristen udløb onsdag den 4. juni 2014. Kæreskriftet blev modtaget i skifteretten pr. mail onsdag den 4. juni 2014. Skifteretten anmodede samme dag om tillige at modtage et originalt kæreskrift. Arvingens advokat har senere oplyst, at han samme dag sendte det originale kæreskrift pr. post til skifteretten. Torsdag den 5. juni 2014 var Grundlovsdag, hvor der ikke var postomdeling. Fredag den 6. juni 2014 var almindelig hverdag med postomdeling. Mandag den 9. juni 2014 var 2. pinsedag. Skifteretten modtog det originale kæreskrift med posten tirsdag den 10. juni 2014.
I kendelsen af 4. juli 2014 bemærkede landsretten, at i praksis anses et kæreskrift indgivet pr. mail inden fristens udløb for rettidigt, hvis det følges op af en sådan ekspedition af det originale kæreskrift, at det må forventes at være retten i hænde senest den første hverdag efter kærefristens udløb. Herefter udtalte landsretten, at under de foreliggende omstændigheder, hvor skifteretten ved modtagelse af kæreskrift pr. mail på kærefristens sidste dag har anmodet om at modtage underskrevet kæreskrift, og dette først er modtaget den 10. juni 2014, ansås kæremålet iværksat for sent.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0445.
Til top Sidst opdateret: 17-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk