Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af et kæremål, hvor skifteretten modtog det originale kæreskrift 8 dage efter kærefristens udløb. 
07-04-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2011 meddelt kærende tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om afvisning af et kæremål, der er afsagt af Østre Landsret den 4. februar 2011.
Skifteretten havde afsagt konkursdekret den 15. november 2010 og havde modtaget et kæreskrift pr. telefax samme dag, som kærefristen udløb, mens det originale kæreskrift først blev modtaget 8 dage efter fristens udløb på trods af, at det efter det oplyste var afsendt med post på kærefristens sidste dag.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2011-22-0051.
Til top Sidst opdateret: 07-04-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk