Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af et kæremål, hvor fogedretten modtog det originale kæreskrift 7 dage efter kærefristens udløb. 
11-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. september 2011 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om afvisning af et kæremål, der er afsagt af Østre Landsret den 6. juni 2011.
Fogedretten havde afsagt kendelse om udpantning i selskabets ejendom den 25. marts 2011 og havde modtaget et kæreskrift pr. telefax samme dag, som kærefristen udløb, mens det originale kæreskrift først blev modtaget 7 dage efter fristens udløb. Kæreskriftet var efter det oplyste afsendt med post på førstkommende hverdag efter kærefristens udløb. Ved afvisningen af kæremålet lagde landsretten vægt på, at telefaxen ikke var fulgt op af originalt kæreskrift umiddelbart efter kærefristens udløb.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2011-22-0290.
Til top Sidst opdateret: 11-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk