Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af et kæremål, hvor fogedretten modtog det originale kæreskrift 2 dage efter kærefristens udløb. 
13-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2010 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om afvisning af et kæremål, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2010. Fogedretten havde modtaget kæreskriftet pr. telefax 6 dage inden kærefristens udløb, mens det originale kæreskrift først blev modtaget 2 dage efter fristens udløb på trods af, at det efter det oplyste var afsendt med post samme dag som telefaxen.Ved afvisningen af kæremålet lagde landsretten vægt på, at kæreskrift med original underskrift ikke var modtaget inden kærefristens udløb og ikke var modtaget i naturlig sammenhæng med afsendelsen og modtagelsen af telefaxen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0461.
Til top Sidst opdateret: 13-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk