Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af et kæremål, hvor det originale kæreskrift først blev modtaget 8 dage efter kærefristens udløb. 
20-09-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17.  september 2012 meddelt to sagsøgte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om afvisning af et kæremål, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juli 2012.
Efter byrettens dom modtog byretten pr. e-mail 6 dage før kærefristens udløb et kæreskrift vedrørende omkostningsafgørelsen i dommen. Det var anført, at originalt kæreskrift var afsendt samtidig, og at der var indbetalt kæreafgift. Det originale kæreskrift kom imidlertid ikke frem til byretten, der 7 dage efter kærefristens udløb anmodede om tilsendelse af nyt originalt kæreskrift. Dette kæreskrift modtog byretten først 8 dage efter fristens udløb.
Ved afvisningen af kæremålet lagde landsretten bl.a. vægt på, at det originale kæreskrift ikke kunne anses for ekspederet således, at det måtte forventes at være retten i hænde senest den første hverdag efter kærefristens udløb.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2012-22-0383.
Til top Sidst opdateret: 20-09-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk