Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af en sag, som skulle have været indbragt for landsretten ved anke i stedet for kære. 
06-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. juli 2014meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. januar 2014.
Den 4. december 2013 afsagde Retten i Kolding dom i en sag, hvor virksomheden var sagsøger. Virksomheden kærede dommen til Vestre Landsret, idet virksomheden opfattede dommen som en afvisningsdom om værneting, som skal indbringes for landsretten ved kære. Virksomheden bemærkede i sit kæreskrift, at såfremt det korrekte appelmiddel måtte være anke, skulle kæreskriftet betragtes som en ankestævning.
Ved kendelsen af 16. januar 2014 fandt landsretten, at byretsdommen ikke kunne indbringes for landsretten ved kære. Uanset at kæreskriftet opfyldte kravene til en ankestævning, fandt landsretten ikke, at kæreskriftet kunne betragtes som en ankestævning. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at virksomheden havde valgt at appellere byretsdommen ved at indlevere et kæreskrift. Landsretten afviste herefter sagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2014-22-0299.
Til top Sidst opdateret: 06-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk