Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af en anke i en færdselsstraffesag, hvor anklagemyndigheden modtog ankemeddelelsen på førstkommende hverdag efter ankefristens udløb. 
11-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. september 2011 meddelt en domfældt i en færdselsstraffesag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om afvisning af en anke, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. juni 2011. Domfældte blev ved byretsdom af 7. april 2011 fundet skyldig i en færdselslovsovertrædelse.  omfældte var til stede ved domsafsigelsen, hvorefter ankefristen udløb Skærtorsdag den 21. april 2011. Ankemeddelelsen var efter det oplyste afsendt med post forinden ankefristens udløb, men modtaget ved anklagemyndigheden på førstkommende hverdag efter ankefristen udløb. Ved afvisningen af anken lagde landsretten vægt på, at den omstændighed, at ankefristen udløb Skærtorsdag, ikke forlængede fristen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2011-25-0192.
Til top Sidst opdateret: 11-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk