Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning af bevisanke i en straffesag 
05-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. november 2017.

Den tiltalte var i byretten blevet idømt en fællesstraf på 60 dages fængsel samt førerretsfrakendelse i 6 måneder for trusler, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og overtrædelse af færdselsloven.

Den tiltalte ankede dommen til landsretten til frifindelse.

Under sagens hovedforhandling i landsretten mødte den tiltalte ikke op. Under hovedforhandlingen fremlagde landsretten indkaldelsen til den tiltalte. Af forkyndelsespåtegningen fremgik det, at der var sket telefonforkyndelse for den tiltalte, der var blevet vejledt om, at meddelelsen var blevet sendt til ham. Det fremgik dog ikke, hvordan meddelelsen var sendt.

Landsretten afsagde herefter kendelse om afvisning af ankesagen, og landsretten udtalte i den forbindelse, at tiltalte var lovligt indkaldt til hovedforhandlingen, men var udeblevet uden at have lovligt forfald.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0353.

Til top Sidst opdateret: 05-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk