Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afskedigelse af svagtseende arkitekt 
 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2008 meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til anke til Højesteret af en dom fra Østre Landsret, hvor Kulturarvsstyrelsen blev frifundet for et krav om godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven i en sag om afskedigelse af en svagtseende arkitekt. Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0274.
Til top Sidst opdateret: 02-07-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk