Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlems og fagforeningsformands videregivelse af intern viden om fusion af et børsnoteret selskab 
 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. juni 2008 meddelt henholdvis et medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for et børsnoteret selskab og formanden for vedkommendes fagforening tilladelse til anke til Højesteret. De var begge i både byretten og landsretten blevet dømt for overtrædelse af lov om værdipapirhandel, idet de havde videregivet interne oplysninger om, at det børsnotererede selskab skulle fusionere. Videregivelserne skete med henblik på etablering af et fusionsberedskab, idet de pågældende frygtede, at fusionen ville føre til afskedigelse af et stort antal medarbejdere i selskabet. Hverken byretten eller landsretten fandt, at det var et normalt led i de pågældendes erhverv eller funktioner at videregive sådanne interne oplysninger. De blev hver idømt en bøde på 5.000 kr.
 
Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-25-0076 og 2008-25-0106.
Til top Sidst opdateret: 11-06-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk