Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afgørelse af et kæremål uden at indkærede var blevet orienteret om kæren fra fogedretten. 
12-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har 11. maj 2015 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. december 2014.

Fogedretten havde i sagsomkostninger i en fogedsag om eksekution af en engelsk voldgiftskendelse tilkendt selskabet 225.000 kr. med tillæg af moms til dækning af selskabets udgifter til advokatbistand.

Selskabets modpart, der skulle betale sagsomkostningerne, kærede afgørelsen til Østre Landsret. Selskabet modtog en kopi af kæreskriftet fra modparten. Ved en fejl blev selskabet imidlertid ikke af fogedretten orienteret om kæren.

Den 8. december 2014 afsagde Østre Landsret kendelse i kæremålet, uden at selskabet havde udtalt sig vedrørende kæren. Ved kendelsen ændrede Østre Landsret fogedrettens afgørelse, således at de tilkendte sagsomkostninger for så vidt angik dækning af udgifterne til advokatbistand blev nedsat til 50.000 kr. uden tillæg af moms.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0730.
Til top Sidst opdateret: 12-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk