Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokatpålæg til advokat 
02-12-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt en advokat henholdsvis tilladelse og begrænset tilladelse til kære til Højesteret af to afgørelser, der er truffet af Vestre Landsret den 20. september 2019 og den 10. oktober 2019.
Advokatnævnet pålagde i marts 2016 en advokat en tillægsbøde på 40.000 kr. for overtrædelse af god advokatskik. Advokaten indbragte Advokatnævnets afgørelse for retten med påstand om ophævelse af Advokatnævnets afgørelse. I november 2017 stadfæstede byretten Advokatnævnets afgørelse. Ved ankestævning af 20. november 2017 ankede advokaten byrettens dom til landsretten. Ankesagen blev flere gange udsat på grund af advokatens lovlige forfald på grund af sygdom.

I en retsbog af 20. september 2019 udsatte landsretten hovedforhandlingen på ny. I samme retsbog besluttede landsretten at pålægge advokaten at lade ankesagen udføre af en advokat under henvisning til sagens alder og forløb. Ved kendelse af 10. oktober 2019 fastholdte landsretten blandt andet advokatpålægget under henvisning til, at det ikke fandtes muligt at behandle sagen på hensigtsmæssig måde, uden at advokaten havde bistand af en advokat, jf. retsplejelovens § 259, stk. 2.

Procesbevillingsnævnet har med bevillingerne ikke taget stilling til, om der er tale om afgørelser, der kan kæres.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0482 og 2019-22-0499.
Til top Sidst opdateret: 02-12-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk